© All Right Reserved By Mariusz Ptaszek
Cirlce top
dotts

O mnie

Cześć!
I'm Simone Olivia, a Web Developer

Hi! My name is Martin Peterson. I am a Web Developer, and I'm very passionate and dedicated to my work. With 20 years experience as a professional Web developer, I have acquired the skills and knowledge necessary to make your project a success. I enjoy every step of the design process, from discussion and collaboration from discussion and collaboration.

HTML
95
CSS3 / SASS / LESS
90
Git
70
Wordpress
90
Joomla
70
Bootstrap
90
PHP
60
jQuery
50
React
20
Moje usługi
Realizacja stron www
Tworzenie stron internetowych na podstawie projektu graficznego (xd,figma,sketch)
Język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C.
HTML5
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) – język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie[1].
CSS3
SaSS
Javascript
GIT
Bootstrap
PHP
Wordpress
Joomla